Oprichting:  Volleybal Club Hexagon is opgericht op 4 november 1970.

KvK: Hexagon is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40144538

Bankrelatie: Rabobank Angeren. Bankrekening nummer: NL42 RABO 0312 3680 11 Ten name van: VC Hexagon.

Teams: De club heeft 1 dames team en 1 heren team die deelnemen aan de NeVoBo competitie. Daarnaast is er een recreanten team actief op de vrijdagavond in het Dorpshuis.

Bereikbaarheid:

Training locatie: Dorpshuis Angeren, Emmastraat 23, 6687 BP  Angeren

Wedstrijd locatie: Sporthal Walburgen, Nijmeegsestraat 65c, 6691 CM  Gendt

LeeftijdVerenigings contributieNevobo contributieNevobo contributieTotaal per lidTotaal per lid
competitiegeen competitiecompetitiegeen competitie
6 t/m 1185351012095
12 t/m151004510145110
16 t/m 171154510160125
18 en ouder1409510235150
recreant135010nvt145

Activiteiten

Binnen toernooi: Jaarlijks vindt er in januari een Wintertoernooi plaats in het Dorpshuis te Angeren. Daaraan kunnen teams deelnemen die bestaan uit een mix van competitiespelers en recreanten.

Buiten toernooi: Hexagon streeft er naar om bij bepaalde gelegenheden zoals jubilea etc. een groot buitentoernooi te organiseren. Daarvoor kunnen teams uit Angeren en omgeving zich inschrijven.

Grote Club Actie: Met de leden is afgesproken dat wij meedoen met de landelijk bekende Grote Club Actie. Alleen voor het langs de deuren gaan met een stapel loten lopen de leden niet warm. Daarom is in overleg met de leden besloten om jaarlijks 3 loten beschikbaar te stellen aan de leden. De club brengt de kosten daarvoor bij de leden in rekening.

Dit levert een extra bron van inkomsten op voor de exploitatie van de club.

Rabobank: Leden van de Rabobank kunnen jaarlijks een stem uit brengen op een club. De Rabobank doneert dan het bijeen gebrachte bedrag aan de club. Ook dit levert extra inkomsten op voor de club.

Sponsoren: De competitie spelende teams dragen shirtjes die gesponsord worden door verschillende bedrijven. Zie pagina Sponsoren op de website.

Bedrijven of instellingen die Volleybal Club Hexagon willen ondersteunen zijn van harte welkom. Daarvoor kan contact worden opgenomen met de voorzitter van VC Hexagon. Zie pagina Bestuur op de Website.