Oprichting

Toen in 1970 de bouw van het Dorpshuis in Angeren het einde naderde, was er een aantal sportieve mensen die van de gymzaal gebruik gingen maken om eens “een balletje over het net te spelen”. Al spoedig waren er meer sportievelingen die hieraan mee wilden doen. Om iedereen te kunnen laten spelen, moesten er wat regels worden opgesteld. Daarom werd er besloten om op 4 november 1970 in caf√© de Pippel een offici√ęle vergadering te beleggen om tot de oprichting van een volleybalclub te komen. De eerste bestuursleden die op die avond werden gekozen waren:

  • Henk Roelofs (voorzitter)
  • Herman Klaassen (secretaris)
  • Hans Buurman (penningmeester)
  • Koos Wehrmeijer (lid)

Voor deze pioniers de taak om een gezonde club op te bouwen. Uit de vele door de leden ingezonden namen werd gekozen voor de naam V.C. HEXAGON hetgeen zeshoek betekent. En omdat een volleybalteam uit zes personen bestaat, leek dit dan ook een passende naam. Als clubkleur werd gekozen voor de kleur paars. Tot op heden is dat ook de kleur waar Hexagon nog steeds in speelt en bekend is in de omgeving.

Omdat het ledental toen was gestegen tot boven de 60, werd de behoefte aan een bekwame trainer steeds groter. Het bestuur wist Pieter Siepman uit Huissen te strikken om de trainingen voor de heren te verzorgen. In de gymzaal, waar na een regenbui de emmers en dweilen regelmatig uit de kast moesten worden gehaald in verband met dak lekkages, werden de zware trainingsoefeningen op fanatieke wijze uitgevoerd. Maar gelukkig was er na afloop, tot ver na 24.00 uur nog de gezelligheid aan de bar.

HVC-toernooi

Ter voorbereiding op de 1e deelname aan de NeVoBo competitie werd er ingeschreven op het H.V.C.-toernooi te Haalderen, welke gehouden werd op 5 juni 1971. De heren wisten toen gelijk al beslag te leggen op de eerste plaats.

Het seizoen 1971/1972 was voor HEXAGON het debuut in de NEVOBO-competitie van district Rijn/Maas/Waal. In verband met de te geringe afmetingen van de gymzaal in het Dorpshuis, waren wij genoodzaakt om de thuiswedstrijden in sporthal “De Bongerd” in Bemmel te spelen. Mede door de goede voorbereiding kon het eerste seizoen als bijzonder geslaagd worden genoemd.

Kampioenschap Heren junioren 1973

De animo voor competitiespelen groeide binnen de club zodat het seizoen 1972/1973 van start ging met één heren-, één dames- en één heren juniorenteam. Ons eerste kampioenschap kon al in datzelfde seizoen worden gevierd omdat de heren junioren op grandioze wijze als eerste in hun poule eindigde.

Financi√ęle acties

Door de stijging van de te maken kosten voor trainer, zaalhuur, Nevobo bijdragen en materialen, waren wij toen al genoodzaakt om naast de normale contributie inkomsten een andere bron van inkomsten te verzinnen. Het begon allemaal met het verkopen van glazen met daarop afgedrukt de naam en het logo. van Hexagon. Vervolgens hadden we de verkoop van kerstkaarten en donateurskaarten.

Toen kwam er iemand op het idee om voor de kerstdagen kerststukjes te maken en deze huis aan huis te bezorgen. Een paar dagen voor de kerst werden de honderden kerststukjes gemaakt door een aantal fanatieke leden hetgeen een arbeidsintensieve maar gezellige en creatieve bezigheid was. Daarvoor konden we terecht bij Ria en Joop Hendriks in de Kampsestraat.

Kort daarna is begonnen met het verkopen van loten voor een eigen loterij. Om kosten te besparen werden de loten in eigen beheer genummerd en geknipt en werden er prijzen opgehaald bij de Angerense winkeliers en bedrijven. Ook deze actie leverde de nodige extra gelden op. Maar omdat je niet jaarlijks bij de winkeliers langs wilde gaan voor gratis prijzen, hebben we deze activiteit na een aantal jaren weer be√ęindigd.

In 1972 was de ‚ÄúGrote Club Actie‚ÄĚ al begonnen met de ondersteuning van verenigingen bij de verkoop van loten. Landelijke bekendheid en een interessante opbrengst van 80% van de inkomsten van de verkochte loten voor de vereniging, zorgde ervoor dat veel verenigingen in het land mee gingen doen met de verkoop van die loten. Ook Hexagon is daar een aantal jaren later mee begonnen. Eerst via de jeugd huis-aan-huis de loten verkopen en inmiddels als vast onderdeel van het lidmaatschap.

Kampioenschap Heren 1 1975

Inmiddels kon de club het tweede kampioenschap vieren aan het eind van het seizoen 1974/1975. Nu was het heren 1 die beslag wisten te leggen op de eerste plaats in de derde klasse en daardoor promoveerde naar de tweede klasse. Jammer genoeg heeft het verblijf in die klasse maar twee seizoenen geduurd.

Na deze degradatie wisten de teams van Hexagon toch een aantal jaren in de top van de derde klasse mee te draaien.

Het Dorpshuisbestuur was inmiddels al volop bezig met de aanpassing van de bestaande ruimten en het bouwen van een nieuwe gymzaal. Helaas zijn ook de afmetingen van deze zaal voor volleybal niet geschikt en zal Hexagon voor de thuiswedstrijden gebruik moeten blijven maken van sporthal “De Bongerd” in Bemmel.

Als we nu de jaren verder volgen was er voor heren 1 in 1980 de onnodige degradatie naar de vierde klasse, hetgeen door hard werken in het seizoen 1981/1982 weer werd goedgemaakt door de promotie naar de derde klasse. In juni 1982 werd daarom een gezellige en geslaagde feestavond

gehouden.

Trainer Paul

Inmiddels was Paul Tureay als trainer begonnen in Angeren. Paul is er nog steeds trots op dat hij zijn trainers licentie in Angeren heeft behaald. En wij uiteraard ook.

Vele jaren heeft Paul de trainingen verzorgd voor de dames, heren en jeugd van Hexagon.

Tussendoor was Paul actief bij andere volleybalclubs in onze regio. Telkens als hij een andere uitdaging aanging zocht hij mee voor een goede oplossing bij Hexagon. Zijn contacten met trainers leverde voor ons dan weer het grote voordeel op dat wij er snel in slaagden om de vacature weer ingevuld te krijgen.

Maar als wij dan weer eens zonder trainer zaten dan konden we Paul bellen en dan was hij telkens bereid om naar Angeren te komen. Kortom een man waar je op kunt rekenen. Momenteel is Paul belast met het verzorgen van de trainingen voor het herenteam op de maandagavond. Daarbij hebben we het hem dit nieuwe seizoen niet makkelijk gemaakt. Normaliter had hij een groepje van 8 man waar hij leuke oefeningen voor had bedacht. Maar bij de start van dit seizoen zijn er 4 fanatieke spelers bij gekomen die trouw iedere maandag aanwezig zijn. Dus gemiddeld 12 man op de training hetgeen wel de nodige inspanning vergt om iedereen aandacht te geven. Paul is, ondanks zijn leeftijd (82 jaar), nog jong van geest. Wij danken Paul voor zijn jarenlange inzet en trouw aan Hexagon en hopen dat hij nog vele mooie oefeningen zal verzinnen voor Hexagon.

Kampioenschap Dames 1 in 1985

Voor de dames was er, na een goede vijfde plaats in seizoen 1983/1984, op de datum van inschrijving voor de Nevobo competitie seizoen 1984/1985 geen team te vormen zodat in eerste instantie voor het eerst sinds het bestaan van de club geen damesteam zou gaan deelnemen aan de competitie.

Door de persoonlijke benadering vanuit het bestuur kon er toch nog een aantal dames “overgehaald” worden om competitie te gaan spelen.

Echter door de te late inschrijving kon alleen nog maar ingeschreven worden in de vierde klasse. Op sportieve wijze hebben de dames hun eigen nalatigheid weer goed gemaakt door gelijk weer ongeslagen kampioen te worden en daardoor weer het spelen in de derde klasse mogelijk te maken. De dames en uiteraard de trainer werden hiervoor, tijdens een gezellige avond ter afsluiting van het seizoen, in de bloemetjes gezet. In de loop van dat seizoen kwamen er steeds meer dames bij onze club en zo is er een tweede damesteam tot stand gekomen.

Jubileum 15-jarig bestaan 1985

Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan werd er in november 1985 een jubileum programma afgewerkt, bestaande uit een receptie voor genodigden, een feestavond voor leden, oud leden, trainers en introducés, een jubileum toernooi voor de competitieteams en een stratenvolleybal toernooi voor de inwoners van Angeren.

Kampioenschappen 1986. Dames 1 en Heren 1

Het jubileumjaar 1985/1986 was voor de club een bijzonder jaar omdat zowel dames 1, voor het tweede jaar op rij, als heren 1 kampioen wisten te worden in hun poule in de derde klasse, zodat gelijke overstap naar de tweede klasse een feit was.

Trainer Luigi

Deze goede resultaten waren grotendeels te danken aan de fanatieke trainingen die werden verzorgd door Luc Erschen. Hij wist de spelers te motiveren om geen training over te slaan en tijdens de wedstrijden alles te geven. Luc introduceerde daarnaast een nieuw begrip binnen onze club, namelijk “evalueren”. Voor de meesten van ons was dit weer eens iets heel nieuws. Minimaal twee keer per jaar werden de teams afzonderlijk door Luc bij elkaar gebracht om te praten met en over elkaar.

Sportploeg van het jaar 1986

Sportploeg van het jaar bij de Deurdouwers

Door carnavalsvereniging de Deurdouwers werd het eerste herenteam in 1986 uitgeroepen tot de “Sportploeg” van het jaar. Prins Piet de Man overhandigde in zaal Poelzicht aan aanvoerder Ben Roelofs de welverdiende beker. Daarna werd de avond feestelijk doorgebracht tussen de carnavalisten.

Braderie Angeren met video

Tijdens de eerste braderie van Angeren was Hexagon ook te vinden in een stand waar informatie over de vereniging verkrijgbaar was en men kon genieten van de door amateur Ben Roelofs opgenomen volleybalwedstrijden van onze teams. Voor de kleintjes hadden wij een grabbelton geplaatst.

Ben had toen al een compacte videocamera waarmee hij verschillende wedstrijden van Hexagon heeft opgenomen. Net voordat hij zelf moest spelen werd de camera op een statief ge√Įnstalleerd op de tribune. Tussendoor ging Ben, tijdens een time out, even kijken of alles nog goed stond. Onder het genot van een pilsje werden de beelden dan vertoond bij Ben thuis.

Ben neemt op

Degradatie 1989 Heren 1

Een ware blessure plaag streek neer op het eerste herenteam waardoor ze aan het einde van seizoen 1988/1989 precies 1 punt te kort kwamen om in de tweede klasse te kunnen blijven.

Bij onze dames nam het aantal ” blessures ” ook steeds grotere vormen aan. Echter deze waren van tijdelijke en gezonde aard. Na het ter wereld brengen van de gezonde kindertjes, werd de training vaak spoedig weer opgepakt. De dames hebben zich gedurende een groot aantal jaren stand weten te houden in de tweede klasse.

Kampioenschap 1990 Heren 1

Door de heren werd de degradatie naar de derde klasse niet geaccepteerd. Door overtuigend spel wisten ze in het seizoen 1989/1990 wederom kampioen te worden en te promoveren.

Na een spannende wedstrijd tegen Boemerang Komeet wisten de heren van Hexagon het kampioenschap veilig te stellen. Harrie te Boekhorst was de trainer van het team en trakteerde na afloop op een lekker verkoelend ijsje. De kampioenswedstrijd werd gespeeld op een mooie zomerdag waarbij de temperatuur flink was opgelopen en het bier na afloop goed smaakte.

Théodoor Kuster was als aanvoerder ook altijd verantwoordelijk voor het invullen van de wedstrijdformulieren voor en na de wedstrijd. Dat was aan hem wel toevertrouwd.

Rijnhal toernooien

Organisatiebureau van Schaik heeft ons een paar keer de beschikking over een gedeelte van de Rijnhal gegeven om daar een toernooi te houden. Deze werden drukbezocht door teams uit de hele regio en omgeving van Arnhem. Ze hebben onze naamsbekendheid alleen maar vergroot. De teams van Hexagon hebben daar diverse prijzen weten binnen te slepen hetgeen voor een dorpsclubje een hele prestatie was. Daarbij mag wel opgemerkt worden dat de vele supporters uit Angeren de teams van Hexagon op uitstekende wijze hebben ondersteund.

Toernooien Dorpshuis

In de loop der jaren zijn er heel wat sportieve activiteiten georganiseerd door bestuur en leden van Hexagon. Zo was er het Stratenvolleybal toernooi” dat een aantal jaren op rij werd gehouden in het Dorpshuis op een zaterdag in december. De bedoeling hiervan was om de inwoners van Angeren op een ongedwongen manier in de gelegenheid te stellen om samen met buurtbewoners te komen volleyballen tegen andere buurtgenoten.

De wisselbeker, beschikbaar gesteld door een lid van het winnend team uit de Past. Rutjesstraat in 1981, ging vervolgens naar de Lodderhoeksestraat, Kampsestraat en naar het team van de familie Geene.

Voor alle leden van Hexagon was er jaarlijks aan het einde van het seizoen een zogenaamd ” Mix toernooi “. Hierbij werden de dames en heren door middel van loting in groepen van 6 verdeeld. Deze teams gingen dan onderling de strijd aan op een trainingsavond om de grootste en lekkerste taart te winnen. Rond elf uur ’s avonds was het dan ook vol in de foyer van het Dorpshuis. De taarten werden verdeeld en heel even was het dan rustig. Vervolgens werd er gezellig gebabbeld onder het genot van een drankje.

Ook hebben we gedurende een aantal jaren een ” Invitatietoernooi ” gehouden. De

Bedoeling hiervan was dat de leden een kennis of familielid meebrachten om dan samen met nog drie andere koppels een team te gaan vormen. In een onderlinge competitie werd er dan gespeeld door verschillende teams om de hoogste eer.

Jeugd

In de beginjaren was er nog weinig animo vanuit de jeugd om te gaan volleyballen. Het bestuur heeft rond de jaren 90 contacten gelegd met de basisschool en daaruit zijn nieuwe acties ontstaan voor de jeugd van Angeren. Door het organiseren van

Jeugdtoernooien voor de leerlingen van de basisschool in de Kerstvakanties, en door het aantrekken van een uitermate geschikte trainer, groeide het aantal jeugdleden van 5 tot 30.

Belangrijk hierbij was ook de inzet van diverse ouders en leden van de club.

Voor de gevorderde spelertjes werd er ingeschreven bij de zogenaamde cluster toernooien die werden georganiseerd door verschillende verenigingen uit het district.

Tijdens de wedstrijden gespeeld in Millingen, Oosterhout Groesbeek, Gendt, Bemmel en Angeren wisten onze jeugdspelers meestal moeiteloos te winnen van hun tegenstanders. Tactische besprekingen werden onderweg in de auto reeds gevoerd. Zo werd er vooraf afgesproken of er “Offensief” of “Depressief” gespeeld zou worden.¬† Ook Hexagon heeft in ons eigen Dorpshuis een toernooi georganiseerd voor de overige verenigingen. Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagd en organisatorisch goed verlopen toernooi ondanks de beperkte afmetingen van de zaal.

Voor het komende seizoen zal getracht worden om een jeugdteam aan de competitie te laten deelnemen.

De jeugd kreeg ook steeds meer interesse voor de volleybalsport en mede door de deskundige opvang van trainer Harrie Kersten en de fanatieke inzet van ouders en seniorenleden is deze groep in de loop der jaren zelfs zo groot geworden, dat splitsing noodzakelijk werd.