50 Jaar Hexagon

Op 4 november 2020 is het 50 jaar geleden dat er in Angeren een Volleybal Club werd opgericht. De naam die hieraan werd gegeven is V.C. HEXAGON.

Natuurlijk willen wij deze historische dag niet ongemerkt voorbij laten gaan. Omdat er in de loop der jaren heel veel inwoners en oud inwoners van Angeren en omgeving lid zijn geweest en gelukkig velen ook nog zijn, hebben wij gemeend een jubileuminfo samen te stellen en te verspreiden onder onze leden.

Hierin hebben wij getracht de gebeurtenissen van een groot deel van de afgelopen 50 jaar samen te vatten geïllustreerd met de nodige foto’s.

Dit overzicht staat op de pagina Historie.

Het is bijna onmogelijk om een vereniging financieel in stand te houden uitsluitend door bijdragen van de leden. Daarom hebben wij regelmatig een beroep moeten doen op de winkeliers, zakenlieden en, niet in het minst, de inwoners van Angeren om op verschillende manieren bij te dragen aan het voortbestaan van de volleybalclub.

Langs deze weg willen wij iedereen hiervoor nogmaals hartelijk danken.

Tevens willen wij oud bestuursleden, oud trainers en alle overige mensen danken die zich op enigerlei wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor Hexagon.

Onderstaand is een deel van de historie van VC Hexagon opgenomen. De bedoeling is dat we dit document verder aanvullen tot een waar historisch overzicht van de gebeurtenissen van Hexagon. In de komende tijd zal het document verder worden aangevuld met de aanwezig informatie. Als jullie ook nog informatie en foto’s hebben dan houden we ons aanbevolen zodat we de historie zo compleet mogelijk kunnen samenstellen. Dat zou mooi zijn.

Informatie en foto’s kun je sturen naar: info@vchexagon.nl of neem even contact op met ondergetekende tel:  06 526 462 42

Wij hopen dat V.C. HEXAGON nog vele jaren een begrip in en rond Angeren zal zijn.

André Polman

voorzitter

November 2020